Doprava a Logistika

V rámci logistiky Vám veľmi radi poskytneme všetky nadobudnuté skúsenosti z oblasti špedície, ktorá vhodne dopĺňa náš hlavný produkt. Práve vďaka skúsenostiam a kvalite našich zamestnancov vám dokážeme v konečnom dôsledku ponúknuť plné logistické riešenie pre prepravu vášho tovaru.

V oblasti špedície sa opierame predovšetkým o flexibilnosť a spoľahlivosť našich zamestnancov, o ich jazykové vedomosti a skúsenosti v oblasti colných služieb a v neposlednom rade o modernú komunikačnú technológiu inštalovanú v každom vozidle.

… vaša spokojnosť je našim úspechom …