Doprava

Našou doménou je preprava do krajín Európy a zámoria. Samozrejmosťou však ostáva domestiková doprava v rámci Slovenskej republiky.

Počas rokov našej existencie sa nám podarilo poskytovaním profesionálnych služieb v oblasti dopravy a špedície úspešne etablovať na domácej pôde so zahraničnou účasťou a stať sa tak hlavným spojnicovým bodom renomovaných firiem so zahraničím.

Pri každodennej práci sa opierame o kvalitný vozový park zn. RENAULT a DAF. Výnimkou neostáva ani ľudský potenciál. Naši šóféry disponujú bohatými skúsenosťami tak v oblasti špedície, využívajúc to na colných úradoch, ako aj v krízových situáciách na cestách, ktoré na nich číhajú na každom kilometri.